Jdi na obsah Jdi na menu
 


 trojznak-cechy-morava-slezsko.jpgfrantisek-ladislav-rieger.png

ČESKÝ KLUB POSLANCŮ ZEMSKÉHO A ŘÍŠSKÉHO SNĚMU

1863-1873 Zpracoval dne 2.12.2012 JAN VALENTA

Úvod : KAPITOLA I.

České státní právo po porážce revoluce a odkladu Zemského sněmu po rozpouštění císařem Františkem Josefem I. bylo obnoveno po pádu vlády

Alexandra Bacha tak, že poslanci Českého Zemského sněmu neboli oficiálně ZEMSKÉHO SNĚMU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO tvořili ČESKÝ KLUB .

Obnovená Zemská práva z r. 1791 za panování Leopolda II (1790-92) a za nedoceněného císaře Ferdinanda V. 1830-1848 ( abdikoval) se stala základem ČESKÉ STÁTNOSTI, posléze vrcholem Národního obrození. Jména jako František Palacký ( starosta ZS 1848 v Kroměříži) , hr. Ervin Nostic a dále dr. František Ladislav Rieger, dr. Julius Grégr , Karel Sladkovský ( staročeši-mladočeši) ukázala že i rozdílné pojetí existence národa ve svazku Rakousko-Uherské monarchie ( omezené vyrovnání bylo zklamáním pro obě národní strany) nemusí znamenat bezobsažná jednání. Protokoly a zápisy schůzí tehdy ručně psané inkoustem dokládají vlastenectví a zodpovědnost zástupců českého národa. Je to markantní rozdíl od 65 let komunistického (1948-1989) a současného režimu ( 1989-???). Na Zemský sněm ani jedni nemohou navazovat, tudíž oba režimy, včetně Protektorátu ČECHY A MORAVA, tzn. Celých 65 let je Parlamentní systém v ČESKOSLOVENSKU ( ČR A SR ) nejen v rozporu a Českým a Slovenským státním právem, ale samou podstatou demokratického systému . Příklady v Evropě navazující :

ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 1918-1938

FRANCOUZSKÉ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 1791-1958 1958- ???

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 1871-1933 1948- 1990 S S NDR dosud a mje to BUNDESTAG !

Rakouský spolkový sněm

POLSKÝ SEJM 1158-1939 1988 AŽ DOSUD

BRITSKÝ PARLAMENT : DOLNÍ A HORNÍ SNĚMOVNA 1645-DOSUD

KONGRES USA 1776- DOSUD

ŠVÉDSKÝ SNĚM 1812 AŽ DOSUD

NORSKÝ SNĚM 1815-AŽ DOSUD

A můžeme pokračovat .

Státoprávní klub sdružoval poslance ČECH MORAVY A SLEZSKA .

Od roku 1863 nepřetržitě až do vyhlášení REVOLUČNÍHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ DNE 14-28.ŘÍJNA 1918 a tak jedině NS ČSR bylo oprávněno v PS a Senátu Zemí řídit náš stát do r. 1938! Druhá republika 30.9.1938 až 14.3.1939 už to oprávnění z hlediska Mnichovské zrady ztrácí.

150 LET OD PRVÉ SCHŮZE ČKL

A ustavení Klubu českých poslanců

Poslanci kteří přísahali věrnost národu měli oprávnění i pro Rakouský říšský sněm ! Pokud poslanci kooptovaní a volení v létech 1989 až 1992 zradili přísahu na Ústavu ČSFR jsou zákonitě zbaveni svých mandátů i zpětně !

ČESKÝ KLUB BYL ROZDĚLEN DO ODBORNÝCH KOMISÍ :

  • Školská a výchovná

  • Státní správa

  • Zákonodárná

  • Tělovýchovná ( nově)

  • Kulturní

  • Obecní a zemská správa

  • Návrhová a petiční

  • Cechy a zástupci obcí a měst 

První předseda ČKL hr. Erwín Nosticz

Starosta ZS a druhý předseda : dr. František Ladislav Rieger(NS SVOBODYMYSLNÁ) od r. 1864 a místopředseda ČKL dr. Julius Grégr ( NS STÁTOPRÁVNÍ) obě zvané „staročeši“, „mladočeši“.ČKL se během několika let až 1866-1873 rozrostl o příslušníky cechů . 

VÝZNAMNÍ ČLENOVÉ ČESKÉHO ZEMSKÉHO SNĚMU A ČESKÉHO KLUBU : 

FRANTIŠEK PALACKÝ

VĚNCESLAV VLADIVOJ TOMEK

DR. FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER

DR. JULIUS GRÉGR

KAREL SLADKOVSKÝ

ANTONÍN DVOŘÁK

KAREL WENZIG

KAREL BRAUNER

HR. ERWIN NOSTIC

HR. FRANTIŠEK THUN TAXIS

HR. VILÉM JAN LUDVÍK TRČKA Z LIPÉ

HR. JAN KOLOWRAT

KNÍŽE JAN SCHWARZENBERG

VÁCLAV KRATOCHVÍL

VĚNCESLAV ZELENÝ

JOSEF ŠKARDA

JOSEF PRÁCHENSKÝ

HR.VÁCLAV HARRACH

OD ROKU 1893 JUDR.KAREL KRAMÁŘ

Nové Stanovy ČKL byly schváleny roku 1878 135 let

r. 1883 předsedá dvacátý rok F.L. Rieger

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ, KAREL PURKYNĚ KLÁRA PURKYŇOVÁ

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ

DR. JIŘÍ ŠOLC

DR. JAN HNĚVKOVSKÝ

ING. JOSEF HLÁVKA 

Byla to v rámci racionálního rozdělení Kurie venkovských obci, která povzbudila rozvoj národního sebevědomí a vytvořila předpoklad toho, že opomíjené české země : ČECHY-MORAVA A SLEZSKO se podílely 82% HDP na prosperitě Rakouské monarchie v závěru 19.století a významnou měrou ČKL zasloužil o propojení zájmů prostého lidu a zákonodárců. Odborné komise ať petiční, či kulturní( urgentní) byly už při zrodu Českého klubu předvojem prvků jedinečného modelu : SKUTEČNÉHO „ÚSVITU PŘÍMÉ DEMOKRACIE „ ( nikoliv té Okamurovy) . Diskuse byly bez ohledu na postavení ať mluvil Rieger, Grégr či jiný velikán, nebo zástupce „perníkářů“ vždy v pořadí a měl svou důležitost a každý návrh byl projednán jako důležitý !

Někteří potomci se proslavili dále ve20. I současném 21.století

PROSFESOR ALOIS JIRÁSEK- MUDR.ARNOLD JIRÁSEK

VĚNCESLAV ZELENÝ- PROFESOR MILAN ZELENÝ ( vnuk)

Profesor JAN KREJČÍ- IŠA KREJČÍ SKLADATEL

ANTONÍN DVOŘÁK- RODINA DVOŘÁKŮ

JOSEF ZÁTKA- SYN-VNUK

DR.BEDŘICH GABRIEL – SYN-(zavražděn komunistickými pohraničníky) – vnuk australský emigrant

ANTONÍN MAJER- VÁCLAV MAJER

VOJTA NÁPRSTEK- RODINA NÁPRSTKŮ

FRANTIŠEK PALACKÝ- RODINA PALACKÝCH

F.L.RIEGER – RODINA RIEGRŮ

JOSEF MACHÁČEK- RODINA MACHÁČKŮ

MUDR.JOSEF THOMAYER- RODINA THOMAYERŮ 

PANYCHIDA ZA BEDŘICHA SMETANU ROKU 1882

Další komise : silniční ( dopravní), stavební, zemědělská)

DR. JOSEF PRAŽÁK- DR.ALBERT PRAŽÁK 

Obě Národní strany se zastávaly proti německým podnikatelům českých dětí dělníků a v. r.1886 prosadily Zákon o povinné školní docházce do českých škol a zákaz práce dětí.

Výrok dr. Riegera v rozpravě :

Němečtí podnikatelé nutí české děti

Českých dělníků chodit do německých škol. Rovněž je nepřípustné aby pracovaly 12 hodin denně. Spatřuji v tom násilí na národě. České děti budou chodit do českých škol a na ochranu musí být uzákoněna osmihodinová úpracovní doba….“ ( Věru víte to naši pseudo historici při ob hajobě tohoto režimu ?)

Grégr : „Podporuji ! Omyly továrníků a velkostatkářů neprospějí nikterak jim ani dělnictvu ! ( Opravdu je líčen jako asociál? Styďte se !)

BĚHEM NUCENÉ PAUZY TĚCHTO STRÁNEK Z DŮVODŮ REORGANIZACE PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU ČKL-ZS ČMS+SVK A KLUBŮ NÁRODNÍCH LISTŮ SE DNEM 20.ÚNORA 2015 PLNĚ OBNOVUJE VYDÁVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO ZEMSKÉHO SNĚMU .

HODONÍN 2015- 28.ÚNOR MEZNÍK VE VÝVOJI ČESKOSLOVENSKÉ OBNOVY V HODONÍNĚ . OPĚT ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE, NÁSTUPKYNĚ NÁRODNÍCH STRAN JE SPOLUORGANIZÁTOREM SNĚMU.

obr. JUDr. František Ladislav Rieger - dr. Julius Grégr 

 

  

 

 

 

julius-gregr.jpg

 

KRIZE VE SVĚTĚ NESMÍ ODRADIT NAŠE NÁRODY

22. 10. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: AKTUALITY NÁRODNÍCH LISTŮ

NEDEJME SE ZMÁST TĚMI, KDO SEM ISLÁMISTY POSLALI. SLOVANSKÉ NÁRODY SE BRÁNÍ, ALE I DALŠÍ ZEMĚ EVROPY.

 

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY NDS K 28.ŘÍJNU 1918

22. 10. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

ZÁVAŽNÉ PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY NDS JANA VALENTY K 28.ŘÍJNU 1918

 

SLOVENSKO- ČESKÝ SNĚM MÁ BÝT 29.8.2015

25. 8. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

OČEKÁVÁME POSTOJ PŘEDSEDY NDS A ŠÉFREDAKTORA NÁRODNÍCH LISTŮ, VZHLEDEM K TOM,U ŽE JE SIGNATÁŘEM ČESKO-SLOVENSKÉHO SNĚMU V HODONÍNĚ.

 

PREZIDENT ZEMAN MÁ V TÝMU ŠKODNOU. JE TO OVČÁČEK NEBO NĚKDO JINÝ?

26. 6. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

TŘETÍ UPOMÍNKOVÝ DOPIS PREZIDENTU REPUBLIKY. NÁŠ DOJEM ANI DŮKAZY O KOLABORACI FERDINANDA PEROUTKY A ZEJMÉNA ČESKOSLOVENSKÉ HODONÍNSKÉ ARTIKULY JSME TŘETÍ KOPII PŘEDÁVALI A ŽÁDNÁ ODEZVA NENASTALA . ( red)

 

PREZIDENT REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN OPĚT OBDRŽEL 4 HODONÍNSKÁ KOMPAKTÁTA -ARTIKULY PŘÍMO!

23. 5. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

PRŮVODNÍ LIST NA HRAD A EMAILEM. SIGNATÁŘI  SE SICE SEŠLI MINULOU SOBOTU ALE S ORGANIZAČNÍMI NEDOSTATKY V DOBĚ ŠAMPIONÁTU HOKEJISTŮ V PRAZE .

 

70 výročí osvobození první komentáře

4. 5. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

OSLAVY V PLZNI S ROZPAKY, BYŤ BOMBASTICKÉ? OSTRAVA HLÁSÍ TISÍCE LIDÍ.

PŘEBÍRÁME NÁRODNÍ LISTY

 

VELMI VÁŽNÝ FEJETON K 70.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČSŔ

27. 4. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

PŘEDSEDA NDS JAN VALENTA - SIGNATÁŘ IV.HODONÍNSKÝCH ARTIKULÍ V KLÍČOVÉM A ZÁVAŽNÉM FEJETONU : III.světová válka by znamenala vyvraždění až 70% lidstva .....( motto)

 

TRESTNÍ OZNÁMENÍ MŮŽE PODAT KAŽDÝ OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY

26. 3. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

TRESTNÍ OZNÁMENÍ MŮŽE PODAT OBČAN STARŠÍ 18 LET A TO I ELEKTRONICKY :

podatelna@nsz.brn.justice.cz, nebo podacím lístkem na poště .( red)

 

FEJETON ŠÉFREDAKTORA JANA VALENTY OSVOBOZENÍ A OKUPACE

23. 3. 2015

| Komentářů: 0

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

Fejeton v Národních listech odráží atmosféru dusna v případě průjezdu armády USA přes naše území. Občané si nepřejí cizí vojska na našem území. Nervozita vlády a provládní ČT a ČRo . (red)

 

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA JANA VALENTY A PŘEDSEDY PV ZS ČMS-ČS k včerejšímu svátku

23. 3. 2015

| Komentářů: 1

| Rubrika: AKTUALITY-ZPRAVODAJSTVÍ A NÁZORY

| Fotografie: ČESKO-SLOVENSKÉ IV.ARTIKULY ODEVZDÁNY PREZIDENTU REPUBLIKY PANEM JANEM VELEBOU

PRŮJEZD VOJSKA ARMÁDY USA VYVOLÁVÁ ODPOR NEJEN U NÁS, ALE I V POLSKU A NĚMECKU .